бавене

delay, protraction
lingering. бавно slowly
бавене, но сигурно slow and sure; slowly but surely; haste makes waste
той бавенеслизаше по стълбата he took his time going down the ladder
той бавене загрява разг. he's slow in the up-take
* * *
ба̀вене,
ср., само ед. delay, protraction; lingering.
* * *
бва да заминем без бавене.; dilatoriness
* * *
1. delay, protraction 2. lingering. бавно slowly 3. БАВЕНЕ, но сигурно slow and sure;slowly but surely;haste makes waste 4. той БАВЕНЕ загрява разг. he's slow in the up-take 5. той БАВЕНЕслизаше по стълбата he took his time going down the ladder

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бавност — същ. мудност, бавене …   Български синонимен речник

  • забавяне — същ. бавене, закъснение, мудност, дълготрайност, продължителност същ. протакане, отлагане, разтакане, мухавене същ. изоставане, изостаналост …   Български синонимен речник

  • на бърза ръка — словосъч. набързо, набърже, неотложно, спешно, веднага, тутакси, на часа, завчас, скоро, без бавене, на крак, немедлено словосъч. през пръсти, отгоре отгоре, през куп за грош, незадълбочено, привидно, небрежно, повърхностно, надве натри, чат пат …   Български синонимен речник

  • набързо — нар. набърже, на бърза ръка, неотложно, спешно, веднага, тутакси, на часа, завчас, скоро, без бавене, на крак, немедлено нар. през пръсти, отгоре отгоре, през куп за грош, незадълбочено, привидно, небрежно, повърхностно, надве натри, чат пат нар …   Български синонимен речник

  • на крак — словосъч. набързо, набърже, на бърза ръка, неотложно, спешно, веднага, тутакси, на часа, завчас, скоро, без бавене, немедлено словосъч. през пръсти, отгоре отгоре, през куп за грош, незадълбочено, привидно, небрежно, повърхностно, надве натри,… …   Български синонимен речник

  • пипкавост — същ. бавност, мудност, бавене, мухавене, тромавост същ. несръчност, непохватност същ. леност, мързел …   Български синонимен речник

  • скоро — нар. бързо, бърже, на бърза ръка, надве натри нар. тутакси, веднага, час по скоро, незабавно, немедлено, без бавене, спешно нар. наскоро, недавна, преди малко, неотдавна нар. живо, набързо нар. след малко, по после, по късно …   Български синонимен речник

  • абие —   веднага, незабавно, изведнаж, без бавене, внезапно. ( да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже (Пс. 69:4). И абие восходя от воды, виде разводящася небеса и Духа яко голубя, сходяща Нань.) (Мат. 1:10) …   Църковнославянски речник

  • забавление —   забавяне; туткане; бавене; очакване …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.